Diamond Mountain Speedway

Races this Friday and Saturday night at the Diamond Mountain Speedway , Lassen County Fairgrounds.

Gates open at 6pm.

https://www.facebook.com/DiamondMountainSpeedway